Showtimes

Movie Title 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 27 Oct 28 Oct
TERMINATOR: DARK FATE (ATMOS) ENG (18) N/A N/A 11:00 AM
03:40 PM
08:20 PM
11:00 AM
03:40 PM
08:20 PM
11:00 AM
03:40 PM
08:20 PM
11:00 AM
03:40 PM
08:20 PM
11:00 AM
03:40 PM
08:20 PM
TERMINATOR: DARK FATE ENG (18) N/A 07:05 PM
09:30 PM
11:55 PM
01:05 PM
02:45 PM
04:55 PM
07:00 PM
09:25 PM
11:50 PM
01:05 PM
02:45 PM
04:55 PM
07:00 PM
09:25 PM
11:50 PM
01:05 PM
02:45 PM
04:55 PM
07:00 PM
09:25 PM
11:50 PM
01:05 PM
02:45 PM
04:55 PM
07:00 PM
09:25 PM
11:50 PM
01:05 PM
02:45 PM
04:55 PM
07:00 PM
09:25 PM
11:50 PM
THE GANGS,THE OSCARS AND THE WALKING DEAD (P13) N/A N/A 11:00 AM
02:50 PM
06:15 PM
11:00 AM
06:15 PM
11:00 AM
06:15 PM
11:00 AM
06:15 PM
11:00 AM
06:15 PM
LOVE AND RUN THAI (P13) N/A N/A 12:55 PM
04:25 PM
10:05 PM
12:55 PM
04:25 PM
10:05 PM
12:55 PM
04:25 PM
10:05 PM
12:55 PM
04:25 PM
10:05 PM
12:55 PM
04:25 PM
10:05 PM
ANAK PERJANJIAN SYAITAN MALAY (P13) N/A N/A 11:00 AM
05:20 PM
11:00 AM
05:20 PM
11:00 AM
05:20 PM
11:00 AM
05:20 PM
11:00 AM
05:20 PM
COUNTDOWN ENG (P13) N/A N/A 11:00 AM
02:45 PM
11:55 PM
02:45 PM
11:55 PM
02:45 PM
11:55 PM
02:45 PM
11:55 PM
02:45 PM
11:55 PM
THE CLIMBERS MAND (P13) 11:00 AM
01:15 PM
03:30 PM
07:25 PM
09:40 PM
11:00 AM
01:15 PM
03:30 PM
03:25 PM
07:20 PM
03:25 PM
03:25 PM
03:25 PM
03:25 PM
A WITNESS OUT OF THE BLUE CANT (P13) 10:45 AM
02:25 PM
08:05 PM
09:45 PM
11:55 PM
10:45 AM
02:25 PM
08:05 PM
09:45 PM
11:55 PM
01:10 PM
08:10 PM
09:40 PM
01:10 PM
08:10 PM
01:10 PM
08:10 PM
01:10 PM
08:10 PM
01:10 PM
08:10 PM
SADAKO JAP (P13) 11:00 AM
05:15 PM
11:55 PM
11:00 AM
05:15 PM
N/A N/A N/A N/A N/A
AJARI AKU ISLAM (P13) 12:45 PM
05:45 PM
12:45 PM
05:45 PM
N/A N/A N/A N/A N/A
JADE DYNASTY MAND (P13) 11:00 AM
06:20 PM
11:00 AM
06:20 PM
N/A N/A N/A N/A N/A
GEMINI MAN ENG (P13) 11:00 AM
03:10 PM
07:35 PM
11:55 PM
11:00 AM
03:00 PM
07:35 PM
11:55 PM
12:40 PM
09:50 PM
12:40 PM
09:50 PM
12:40 PM
09:50 PM
12:40 PM
09:50 PM
12:40 PM
09:50 PM
JOKER ENG (18) 12:50 PM
03:00 PM
05:20 PM
07:05 PM
09:20 PM
11:35 PM
12:50 PM
03:00 PM
05:00 PM
07:05 PM
09:20 PM
11:35 PM
11:00 AM
07:40 PM
11:40 PM
11:00 AM
07:40 PM
11:00 AM
07:40 PM
11:00 AM
07:40 PM
11:00 AM
07:40 PM
THE CAPTAIN CANT (P13) 01:05 PM
04:20 PM
10:00 PM
01:05 PM
04:20 PM
10:00 PM
12:45 PM
05:40 PM
11:55 PM
05:40 PM
05:40 PM
05:40 PM
05:40 PM
MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL (ATMOS) ENG (P13) 11:15 AM
01:30 PM
03:45 PM
06:00 PM
08:15 PM
10:30 PM
11:15 AM
01:30 PM
03:45 PM
06:00 PM
08:15 PM
10:30 PM
01:25 PM
06:05 PM
10:45 PM
01:25 PM
06:05 PM
10:45 PM
01:25 PM
06:05 PM
10:45 PM
01:25 PM
06:05 PM
10:45 PM
01:25 PM
06:05 PM
10:45 PM
MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL ENG (P13) 12:35 PM
02:50 PM
05:05 PM
07:20 PM
09:35 PM
11:50 PM
12:35 PM
02:50 PM
05:05 PM
07:20 PM
09:35 PM
11:50 PM
11:00 AM
03:05 PM
05:10 PM
07:25 PM
09:40 PM
11:55 PM
11:00 AM
03:05 PM
05:10 PM
07:25 PM
09:40 PM
11:55 PM
11:00 AM
03:05 PM
05:10 PM
07:25 PM
09:40 PM
11:55 PM
11:00 AM
03:05 PM
05:10 PM
07:25 PM
09:40 PM
11:55 PM
11:00 AM
03:05 PM
05:10 PM
07:25 PM
09:40 PM
11:55 PM