Showtimes

Movie Title 21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul
MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN (ATMOS) ENG (P13) 11:00 AM
05:25 PM
11:00 AM
05:25 PM
11:00 AM
05:25 PM
11:00 AM
05:25 PM
11:00 AM
05:25 PM
N/A N/A
MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN ENG (P13) 03:25 PM
07:20 PM
11:15 PM
03:25 PM
07:20 PM
11:15 PM
03:25 PM
07:20 PM
11:15 PM
03:25 PM
07:20 PM
11:15 PM
03:25 PM
07:20 PM
11:15 PM
N/A N/A
HOTEL TRANSYLVANIA 3: A MONSTER VACATION ENG (P13) 11:15 AM
01:15 PM
03:15 PM
05:15 PM
07:15 PM
09:15 PM
11:15 AM
01:15 PM
03:15 PM
05:15 PM
07:15 PM
09:15 PM
11:15 AM
01:15 PM
03:15 PM
05:15 PM
07:15 PM
09:15 PM
11:15 AM
01:15 PM
03:15 PM
05:15 PM
07:15 PM
09:15 PM
11:15 AM
01:15 PM
03:15 PM
05:15 PM
07:15 PM
09:15 PM
N/A N/A
BILLIONAIRE BOYS CLUB (18) 11:30 AM
03:25 PM
07:35 PM
11:30 PM
11:30 AM
03:25 PM
07:35 PM
11:30 PM
11:30 AM
03:25 PM
07:35 PM
11:30 PM
11:30 AM
03:25 PM
07:35 PM
11:30 PM
11:30 AM
03:25 PM
07:35 PM
11:30 PM
N/A N/A
THE MERMAID: LAKE OF THE DEAD ENG (P13) 11:00 AM
02:30 PM
08:05 PM
11:35 PM
11:00 AM
02:30 PM
08:05 PM
11:35 PM
11:00 AM
02:30 PM
08:05 PM
11:35 PM
11:00 AM
02:30 PM
08:05 PM
11:35 PM
11:00 AM
02:30 PM
08:05 PM
11:35 PM
N/A N/A
OFFICE UPRISING ENG (18) 12:45 PM
04:15 PM
09:50 PM
12:45 PM
04:15 PM
09:50 PM
12:45 PM
04:15 PM
09:50 PM
12:45 PM
04:15 PM
09:50 PM
12:45 PM
04:15 PM
09:50 PM
N/A N/A
BUYER BEWARE CANT (P13) 01:30 PM
05:40 PM
09:35 PM
01:30 PM
05:40 PM
09:35 PM
01:30 PM
05:40 PM
09:35 PM
01:30 PM
05:40 PM
09:35 PM
01:30 PM
05:40 PM
09:35 PM
N/A N/A
SKYSCRAPER (ATMOS) ENG (P13) 01:15 PM
03:20 PM
07:40 PM
09:45 PM
01:15 PM
03:20 PM
07:40 PM
09:45 PM
01:15 PM
03:20 PM
07:40 PM
09:45 PM
01:15 PM
03:20 PM
07:40 PM
09:45 PM
01:15 PM
03:20 PM
07:40 PM
09:45 PM
N/A N/A
SKYSCRAPER ENG (P13) 11:20 AM
06:00 PM
08:35 PM
10:40 PM
11:50 PM
11:20 AM
06:00 PM
08:35 PM
10:40 PM
11:50 PM
11:20 AM
06:00 PM
08:35 PM
10:40 PM
11:50 PM
11:20 AM
06:00 PM
08:35 PM
10:40 PM
11:50 PM
11:20 AM
06:00 PM
08:35 PM
10:40 PM
11:50 PM
N/A N/A
ESCAPE PLAN 2: HADES ENG (18) 05:25 PM
11:55 PM
05:25 PM
11:55 PM
05:25 PM
11:55 PM
05:25 PM
11:55 PM
05:25 PM
11:55 PM
N/A N/A
GHOST STORIES ENG (P13) 01:25 PM
01:25 PM
01:25 PM
01:25 PM
01:25 PM
N/A N/A
ANT-MAN AND THE WASP ENG (P13) 11:15 AM
01:35 PM
03:55 PM
06:15 PM
09:35 PM
11:15 AM
01:35 PM
03:55 PM
06:15 PM
09:35 PM
11:15 AM
01:35 PM
03:55 PM
06:15 PM
09:35 PM
11:15 AM
01:35 PM
03:55 PM
06:15 PM
09:35 PM
11:15 AM
01:35 PM
03:55 PM
06:15 PM
09:35 PM
N/A N/A